«Үш тілдің шағын елі» бағдарламасына әдістемелік нұсқау 4сынып

Предмет: Другое
Категория материала: Другие методич. материалы
Автор:

4 сынып

Дамыту курсы аптасына 1 рет, жылына 34 сағат беріледі.

Курстың білім мазмұны төмендегідей тақырыптарды қамтиды.

Осень. Осенние праздники. Күз. Күзгі мерекелері. Autumn. Autumn holidays.

Зима. Зимние праздники. Қыс. Қыс қы мерекелері. Winter. Winterholidays.

Весна. Весенние праздники. Көктем. Көктемгі мерекелері. Spring. Spring holidays.

Лето. Летние праздники. Жаз. Жазғы мерекелер. Summer. Summer holidays.

Наша династия. Біздің әулет. Our dynasty.

Знаменитые люди. Атағы шыққан адамдар. Famous people.

Мир моих увлечений. Менің қызығушылығым. World of my interests.

Кем ты хочешь стать? Кім болғын келеді? What do you want to be?

Мое любимое блюдо. Менің сүйікті тағамым. My favourite dish.

За столом. Дастарқан басында. At the table.

Национальные блюда. Ұлттық тағамдар. Nationaldishes.

В столовой. Асханада.  Atthecanteen.

Моя страна. Менің елім. Mycountry.

Достопримечательности страны. Елімнің көрікті жерлері. Country’s sightseeings.

Области. Облыстар. Regions.

Родной край. Туған өлкем. Native land.

Красота природы. Көрікті табиғат. Beauty of nature.

Земля Казахстана. Қазақстанның жері. Land of Kazakhstan.

Заповедники. Қорықтар. Reserves.

Растения. Өсімдіктер. Plants.

Животный мир. Жануарлар әлемі. Animals.

Столицы. Астаналар. Capitals.

Культура. Мәдениет. Culture.

В театре. Театрда. At the theatre.

Выставочный зал. Сурет көрмесі. Exhibition hall.

Стадион. Стадионда. Stadium.

Виды спорта. Спорт түрлері. Sports.

Знаменитые спортсмены. Әйгілі спортшылар. Famous sportsmen.

Наши земляки. Біздің жерлесіміз. Our countrymen.

На уроке физкультуры. Дене тәрбиесі сабағында. At physical education.

На уроке казахского языка. Қазақ тілі сабағында. AttheKazakhlesson.

На уроке русского языка. Орыс тілі сабағында. At the Russian lesson.

На уроке математики. Математика сабағында. AttheMathslesson.

На уроке познания мира. Дүниетану сабағында. At the Nature Study lesson.

На уроке труда. Еңбек сабағында. At the career education.

 

 

 

 

 

1 сабақ

Тақырыбы: Осень. Осенние праздники. Күз. Күзгі мерекелері. Autumn. Autumn holidays.

1)    Тілдік бөлім.

Фонетика: тән дыбыстар.

Грамматика: не? қандай?

Лексика: тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер.

Знание,білім, knowledge;

языки,тілдер, languages;

учителя, мұғалім, teachers

2)    Қатысымдық-сөйлесімдік бөлім.

Айтылым:диалогтік сөйлесім. Амандасу. Танысу. Қысқа диалогтік сөйлеу. Өзін таныстыру.

Тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке сүйеніп түсіну.

Оқылым:тақырыпқа байланысты сөздерді дауыстап қайталау.

Тілдесім: қарапайым үлгілерді пайдаланып тақырып көлемінде сөйлесу.

1 сентября – День Знаний.1 қыркүйек-Білім күні. The 1st of September is the Day of Knowledge.

22 сентября – День языков.22 қыркүйек –тілдер күні. The 22nd of September is the Day of Languages.

Первое воскресенье – День Учителя.Біріңші жексенбі – мұғалімдер күні. The first Sunday of October is Teacher’s Day.

19 октября –День Республики.19 қазан –Республика күні. The 19th ofOctober is the Republic Day.

3)    Мәдениет аралық қарым-қатынас бөлімі:

Балалар әдебиетінің қарапайым үлгілері.

2 сабақ

Тақырыбы: Зима. Зимние праздники. Қыс. Қыс қы мерекелері. Winter. Winter holidays.

1)    Тілдік бөлім.

Фонетика: тән дыбыстар.

Грамматика: не? қандай?

Лексика: тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер.

Первый,тұңғыш, first;

независимое, тәуелсіздік, independent;

новый год, жаңа жыл, New Year

2)    Қатысымдық-сөйлесімдік бөлім.

Айтылым:диалогтік сөйлесім. Амандасу. Танысу. Қысқа диалогтік сөйлеу. Өзін таныстыру.

Тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке сүйеніп түсіну.

Оқылым:тақырыпқа байланысты сөздерді дауыстап қайталау.

Тілдесім: қарапайым үлгілерді пайдаланып тақырып көлемінде сөйлесу.

1 декабря – День Первого Президента. 1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күні.The 1st of December is the First President’s Day.

16 декабря – День Независимости. 16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні. The 16th of December is the Independence Day.

1 января – Новый год. 1 қаңтар –Жаңа жыл. The 1st of January is New Year.

Рождество мен Айт. Christmas and Ait.

3)    Мәдениет аралық қарым-қатынас бөлімі:

Балалар әдебиетінің қарапайым үлгілері.

 

3 сабақ

Тақырыбы: Весна. Весенние праздники. Көктем. Көктемгі мерекелері. Spring. Spring holidays.

1)    Тілдік бөлім.

Фонетика: тән дыбыстар.

Грамматика: не? қандай?

Лексика: тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер.

Международный женский,  халықаралық әйелдер, international women’s;

Великий день,ұлыстың ұлы,greatday;

единство,бірлік,solidarity;

защитники Отечества,  Отанды қорғаушылар,defendersofmotherland;

победы, жеңіс, victory

2)    Қатысымдық-сөйлесімдік бөлім.

Айтылым:диалогтік сөйлесім. Амандасу. Танысу. Қысқа диалогтік сөйлеу. Өзін таныстыру.

Тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке сүйеніп түсіну.

Оқылым:тақырыпқа байланысты сөздерді дауыстап қайталау.

Тілдесім: қарапайым үлгілерді пайдаланып тақырып көлемінде сөйлесу.

8 марта – Международный женский день. 8 наурыз –Халықаралық әйелдер күні. The 8th of March is the International Women’s Day.

22 марта – Великий день Наурыз.22 наурыз – Ұлыстың ұлы күні. The 22nd of March is the great day of Nauryz.

1 мая – День Единства народов Казахстана. 1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі күні. The 1st of May is the Day of  Kazakhstani People’s Solidarity.

7 мая – День Защитников Отечества.7 мамыр – Отанды қорғаушылар күні. The 7th of May is the Day of defenders of motherland.

9       мая – День Победы.9 мамыр – Жеңіс күні.The 9th of May is Victory Day.

3)    Мәдениет аралық қарым-қатынас бөлімі:

Балалар әдебиетінің қарапайым үлгілері.

 

4  сабақ

Тақырыбы: Лето. Летние праздники. Жаз. Жазғы мерекелер. Summer. Summer holidays.

1)    Тілдік бөлім.

Фонетика: тән дыбыстар.

Грамматика: не? қандай?

Лексика: тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер.

Зашищать детей, балаларды қорғау, protect children;

символы, рәміздер,  symbols;

конституция, ата заң, constitution

2)    Қатысымдық-сөйлесімдік бөлім.

Айтылым:диалогтік сөйлесім. Амандасу. Танысу. Қысқа диалогтік сөйлеу. Өзін таныстыру.

Тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке сүйеніп түсіну.

Оқылым:тақырыпқа байланысты сөздерді дауыстап қайталау.

Тілдесім: қарапайым үлгілерді пайдаланып тақырып көлемінде сөйлесу.

1 июня – День защиты детей.1 маусым – Балаларды қорғау күні.The 1st of June is the Day of Children’s Protection.

4 июня – День символов.4 маусым – Рәміздер күні. The 4th of June is Symbols’ Day.

6 июля – день рождения столицы. 6 шілде – Астана күні. The 6th of July is Astana Day.

30 августа – День Конституции. 30 тамыз –Ата заң күні. The 30th of August is Constitution Day.

3)    Мәдениет аралық қарым-қатынас бөлімі:

Балалар әдебиетінің қарапайым үлгілері.

 

 

5 сабақ

Тақырыбы: Наша династия. Біздің әулет. Our dynasty.

1)    Тілдік бөлім.

Фонетика: тән дыбыстар.

Грамматика: не? қандай?

Лексика: тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер.

Династия, әулет, dynasty;

поколения, ұрпақ, generation;

многонациональная, көп ұлтты,multinational

2)    Қатысымдық-сөйлесімдік бөлім.

Айтылым:диалогтік сөйлесім. Амандасу. Танысу. Қысқа диалогтік сөйлеу. Өзін таныстыру.

Тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке сүйеніп түсіну.

Оқылым:тақырыпқа байланысты сөздерді дауыстап қайталау.

Тілдесім: қарапайым үлгілерді пайдаланып тақырып көлемінде сөйлесу.

Наша династия очень большая.Біздің әулет өте үлкен. Our dynasty is very big.

Многонациональная.Көп ұлтты. It is multinational.

7       поколении собираются.7 ұрпақ жиналады. Seven generations gather together.

3)    Мәдениет аралық қарым-қатынас бөлімі:

Балалар әдебиетінің қарапайым үлгілері.

6 сабақ

Тақырыбы: Знаменитые люди. Атағы шыққан адамдар. Famous people.

1)    Тілдік бөлім.

Фонетика: тән дыбыстар.

Грамматика: не? қандай?

Лексика: тақырып көлеміндегі лексикалық бірліктер.

Ученый,ғалым, scientist;

самый,ең, the most;

первый, тұңғыш, first;

судья,төреші,trior

2)    Қатысымдық-сөйлесімдік бөлім.

Айтылым:диалогтік сөйлесім. Амандасу. Танысу. Қысқа диалогтік сөйлеу. Өзін таныстыру.

Тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке сүйеніп түсіну.

Оқылым:тақырыпқа байланысты сөздерді дауыстап қайталау.

Тілдесім: қарапайым үлгілерді пайдаланып тақырып көлемінде сөйлесу.

Моя фамилия –

Тип материала: Документ Microsoft Word (doc)
Размер: 178 Kb
Количество скачиваний: 11
Просмотров: 92

Похожие материалы